Pages

15 Aralık 2015 Salı

Cömertliğin Zirvesi: Îsâr ♦

Hz. Aişe r.anha anlatıyor:

“Allah Rasulü s.a.v dünyadan irtihal edinceye kadar üç gün birbiri ardına karnını doyurmadı. Dilesek doyurabilirdik, fakat başkalarını kendimize tercih ederdik.”

Rasulullah s.a.v, bir defasında bir arkadaşı ile iki misvak yaptı. Misvakların birisi eğri, diğeri düzdü. Rasul-i Ekrem s.a.v, misvakın güzel olanını arkadaşına, eğri olanı da kendisine ayırdı. Arkadaşı;

14 Aralık 2015 Pazartesi

İbrahim b. Edhem (k.s.) ve Şevk | TASAVVUF KLASİKLERİ

İbrahim b. Edhem ve Şevk

İbrahim b. Edhem k.s., şevk ehlinden biriydi. O, abdal diye bilinen veli kullardandı. Muhabbet meydanında yüksek bir yeri vardı. Manevi yakınlıkta üstün keşifler sahibiydi. O şunları anlatmıştır:

21 Kasım 2015 Cumartesi

ANLAMSIZ TASAVVUF DÜŞMANLIĞI

Günümüz İslâm dünyasında din adına hareket ettiklerini söylemelerine rağmen her türlü şiddeti uygulayan gruplar görmekteyiz. Hemen her akşam haber bültenlerinde yürek burkan görüntüler yer alıyor. Hadiselerin failleri ise dayanak olarak Kur’an ve hadisi esas aldıklarını iddia ederek, yaptıklarından sevap bile umuyorlar. Çünkü kendi yorumlamalarına göre Allah’ın dinine hizmet ettiklerini düşünüyorlar.

30 Ekim 2015 Cuma

KUDSİ HADİS | Hz. Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

KUDSİ HADİS

Yüce Allah (celle celalühu) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!

Ben sizleri boşuna ve başıboş bırakmak için yaratmadım. Ben sizden gafil değilim, her şeyinizden haberdarım.

27 Ekim 2015 Salı

HZ.İBRAHİM (A.S.) | MESNEVİ'den SEÇMELER

İbrahim Aleyhisselam Allah'a (c.c): "Ey Rabbim! Diriltme gücünü görmek isterim" dedi.

Allah (c.c) ona: "Dört kuş al. Onları öldür ve etlerini bir havanda döv, sonra etlerinden birer avuç alıp dört ayrı dağa koy. Ardından o kuşları kendine çağır. Sana uçarak gelecektir." dedi. İbrahim (a.s) yaptı ve Allah'ın diriltme gücünü apaçık gördü.

Nasihat | Âşık Sümmânî

Nasihat

Tövbekâr ol gönül, tarikten çıkma
Nâmertten şefaat şifadar olmaz.
İyilik eyle, sakın bir gönül yıkma
Görüşme kötüyle, onda ar olmaz.


Dinleme dünyanın kîl u kâlini
Düşürme üstüne el vebalini
Gözetle kâmilin bir kemalini
Zira böyle kişi bahtiyar olmaz.

Nâmertler içinden hicret et, durma

15 Temmuz 2015 Çarşamba

"YOLUMDA OLANIN RIZKINA KEFİLİM" HADİS-İ ŞERİFİ ÜZERİNE | Fütûh-ul Gayb (Gaybden Sesler)

"Yolumda olanın rızkına kefilim" Hadis-i Şerifi Üzerine

Kudsi hadis-i şerifte Peygamberimiz (s.a.v):

- "Zikrimle uğraşıp benden bir talepte bulunmayan kimseye, dua ederek ihtiyaç gösteren kimselerden daha fazla ihsan ederim." buyurdu.

9 Temmuz 2015 Perşembe

GAVS'UL ÂZÂM SEYYİD ABDULHAKİM EL-HÜSEYNİ K.S. | KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR (Buharî, Müslim)

Kişi sevdiği ile beraberdir.

Hz.Peygamber (s.a.v.) o kadar büyük halk edilmiş ki, Onun şefaati olmasa kıyamet günü hiçbir Peygamber cennete giremez. Kişi sevdiği ile beraberdir İnsan hep iyilerle bulunmalı, iyilerle arkadaşlık yapmalıdır. İyilerle bulunmanın menfaati ebediyete kadar devam eder. İşte Eshabı Kehf’in köpeği. Köpek olması münasebetiyle haram, necis-ül ayndır. Islakken dokunduğu yerin temizlenmesi için yedi defa yıkamak lazım gelir. Çünkü haramdır (1). Fakat iyilerle kaldığı için, Allah-u Teala onu beraber kaldığı iyilerin hürmetine cennetlik yaptı. Haram ve necis-ül ayn olduğu halde cennetlik oldu ve cennette de iyilerle beraber bulunacak.

8 Temmuz 2015 Çarşamba

GAVS'UL ÂZÂM SEYYİD ABDULHAKİM EL-HÜSEYNİ K.S.’NİN DÜNYA, ÖLÜM, KIYAMET HAKKINDAKİ BİR SOHBETİ

Gavs Seyyid Abdulhakim El-Hüseyni (K.S.) bir sohbetlerinde buyurdular ki: Bir zamanlar bir ağa varmış. Dokuz-on günlük mesafedeki bir şeyhi ziyaret edip duasını almayı murad etmiş ve kalkıp yola koyulmuş. Nihayet şeyhin huzuruna varmış. Kendini takdim ederek ben falan memleketten falan ağayım. Duanızı almak için huzurunuza geldim. Lütfen bana dua ediniz, diyerek dua talebinde bulunmuş.

Şeyh cevaben: